Az életünk tavaszállt

by from the album [ Mert Szerettél ]
3 minute read

Az életünk tovaszállt (Our life went by)

Our life went by
Az életünk tovaszállt,

Like a star that died
mint egy csillag, ami kihúnyt.

And all those things we did together
Never did I think they wouldn’t matter
To you.
Sosem tettem volna, amit tettünk, ha nem számít neked!

And our life went by
Az életünk tovaszállt,

You taught me to fly
s te tanítottál meg szárnyalni benne,

And I flew with you.
és én veled repültem.

Who are we to each other?
I’m still trying to figure that one out
Kik vagyunk mi egymásnak?
Még mindig próbálom kideríteni.

We were pocket saviours, I’d say
“We were nothing”, you’d cry.
„Megmentettük egymást!” mondanám
„Semmik voltunk!” mondanád sírva

“Just let me get on with my life”…
„Csak hagyd, hogy éljem az életem.”

Of course, of course… you’re free… for sure…
„Hát persze, szabad vagy, természetesen!”

But every time I think this movie’s over
De mindig, mikor a film megszakad,

It shows me something more.
többet mutat nekem..

So our life went by
Az életünk tovaszállt

With a sacrifice
egy áldozattal.

But I’d still do it again
Even if I knew that was the plan.
Ismét így tennék, akkor is ha tudnám, ez volt a terv.

Yes, our life went by
Igen, az életünk tovaszállt.

And you taught me to die
Megtanítottál meghalni,

And I’ll leave this world
A better man.
így jobb emberként fogom ezt a világot itt hagyni.

What was it with the flesh?
Mi volt ezzel a testtel?

What was it with time and space?
Mi volt ez a tér és idő?

What was it with our karma
Karmikus volt talán?

And our struggle for grace?
mikor kegyelemért esedeztünk akár?

Why do I still love you so much?
Miért szeretlek még mindig ennyire?

And how is it that you can now so hate me?
Hogy lehet, hogy így gyűlölsz mégis?

Why do I tremble without your touch?
Miért remegek az érintésed nélkül?

It’s OK… you don’t need to explain to me.
Rendben, nem kell hogy megmagyarázd.

So I stand at the cross
Ott álltam a keresztnél,

Between Mary and John,
Mária és János között,

And I hear the Master say:
és hallom, amint szól az Úr:

“I’ll meet you in paradise”.
„Találkozunk a Paradicsomban!”

And I go back to the place
Visszatérek még oda,

Where you lived as a child,
ahol gyermekként éltél,

… I’m just passing through
épp csak áthaladok rajta

On my way to another life.
egy másik élet felé.

Did you ever marry, sweetheart?
Megházasodsz még kedvesem?

And have children?
Lesznek gyermekeid?

I asked you once when would we meet again,
Kérdeztem: „Mikor láthatlak újra?”

And you said: “When I show you photos of them”.
„Ha képet tudok mutatni róluk.” montad

Have we dismantled each other completely yet?
Letettük már az összes állarcunkat?

Is there a throne in the sky?
Létezik trónus az Égben?

What was it that we were so busy with
Mi foglalt le minket annyira,

As our life went by?
ahogy az életünk tovaszállt?

Mert Szerettél, Our life went by, Az életünk tavaszállt